empty

11 სექტემბრის ანონსი

 

11:00 

თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის სხდომა

  დღის წესრიგი: (პრესრელიზი)
 

 

14:00 

საპარლამენტო უმცირესობის სხდომა

  დღის წესრიგი: "საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების ანგარიშის განხილვა".
 

 

15:00 

საპარლამენტო უმრავლესობის სხდომა

  თბილისის პარლამენტი, პირველი რესპუბლიკის სახელობის დარბაზი