empty

12 სექტემბრის ანონსი

 

11:00 

აგრარულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

  დღის წესრიგი: (პრესრელიზი)
 

 

11:00 

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის სხდომა

  დღის წესრიგი: (პრესრელიზი)
 

 

12:00 

საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომა

  დღის წესრიგი: