პარლამენტის განცხადებები

საქართველოს პარლამენტი ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს 1999-2004, 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016 წლების მოწვევის საქართველოს პარლამენტის წევრის, კობა დავითაშვილის გარდაცვალების გამო და უსამძიმრებს მის ოჯახს

საქართველოს მთავრობის მიერ წარმოდგენილი „საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტისა და „ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2021-2024 წლებისათვის“ დოკუმენტის საბოლოო ვარიანტები თანდართულ მასალებთან ერთად

საქართველოს მთავრობის მიერ წარმოდგენილი „საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონის პროექტის და „ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2021-2024 წლებისათვის" დოკუმენტის გადამუშავებული ვარიანტები და თანდართული მასალები

საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 9 თვის მიმოხილვა

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნა „2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტზე და მოხსენება „საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ“ მთავრობის ანგარიშზე

საქართველოს მთავრობის მიერ წარმოდგენილი „საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტი თანდართულ მასალებთან ერთად და პარლამენტში განხილვის განრიგი

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება "საქართველოს პარლამენტის არჩევნების დანიშვნის შესახებ"

საქართველოს პარლამენტი მწუხარებას გამოთქვამს საქართველოს პარლამენტის წევრის, ბექა ოდიშარიას მამის, მერაბ ოდიშარიას გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მას

საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 6 თვის მიმოხილვა

საქართველოს კონსტიტუციური კანონი „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე