პარლამენტის განცხადებები

„საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის პროექტის გადამუშავებული ვარიანტი

საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებსა და ფრაქციებში "საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის პროექტის (№07-2/279/9, 4.12.2018) განხილვის განრიგი

საქართველოს კონსტიტუციის 67-ე მუხლისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე-40 მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შე

„საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტისა და „ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2019-2022 წლებისათვის“ დოკუმენტის საბოლოო ვარიანტი და თანდართული მასალა

საქართველოს პარლამენტის აპარატი ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის აპარატის უფროსი სპეციალისტის, მაკა ბახტურიძის გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მის ოჯახს.

„საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტისა და „ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2019-2022 წლებისთვის“ დოკუმენტის გადამუშავებული ვარიანტი

საქართველოს პარლამენტიდან საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი კანონპროექტების გამოთხოვის შესახებ

„საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტი, „ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2019-2022 წლებისათვის" და საქართველოს მთავრობის მოხსენება „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების შესახებ“

საქართველოს პარლამენტი მწუხარებას გამოთქვამს 2004-2008 წლების მოწვევის საქართველოს პარლამენტის წევრის თამაზ ხიდეშელის გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მის ოჯახს

საქართველოს ეროვნული ბანკის 2018–2019 წლების ანგარიშგების აუდიტის განმახორციელებელი დამოუკიდებელი აუდიტორის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის განცხადება