პარლამენტის განცხადებები

საქართველოს ეროვნული ბანკის 2018–2019 წლების ანგარიშგების აუდიტის განმახორციელებელი დამოუკიდებელი აუდიტორის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის განცხადება

საქართველოს პარლამენტის აპარატი ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს საქართველოს პარლამენტის აპარატის საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსის, დავით ჭურაძის დედის, ცისანა ბერძენიშვილის გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მას.

საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტი „მცენარე კანაფის კონტროლის შესახებ" თანდართულ კანონპროექტებთან ერთად

საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ თანდართულ კანონპროექტებთან ერთად

ანგარიში 2018-20120 წლების სამთავრობო პროგრამა „თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობის" შესრულების მიმდინარეობის შესახებ

საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 6 თვის მიმოხილვა და საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებში მისი განხილვის განრიგი

გამოცხადდა კონკურსი საქართველოს პარლამენტის ახალი ლოგოს შექმნის მიზნით

საქართველოს პარლამენტის დადგენილება N3148-რს, 19.07.2018, „2017 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშის თაობაზე“

პარლამენტის დადგენილება შალვა თადუმაძის საქართველოს მთავარ პროკურორად არჩევის შესახებ

საქართველოს მთავრობის შემადგენლობისათვის ნდობის გამოცხადების შესახებ