პარლამენტის განცხადებები

საქართველოს პარლამენტი ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის აპარატის უფროსის, რამაზ ყანჩაველის გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მის ოჯახს

საქართველოს პარლამენტი ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს საქართველოს პარლამენტის აპარატის სამეურნეო უზრუნველყოფის დეპარტამენტის ზეინკლის, იური ჯახველაძის გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მის ოჯახს

საქართველოს პარლამენტის გამოკლებული წევრის მანანა კობახიძის ადგილმონაცვლის ანრი ოხანაშვილის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ

საქართველოს პარლამენტის დადგენილება მანანა კობახიძის საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრად არჩევისა და მისთვის საქართველოს პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ

საქართველოს პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები პარლამენტის მიერ მიღებულ და ხელმოსაწერად წარდგენილ „საერთო სასამართლოების შესახებ" საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე" საქართველოს ორგანული კანონის პროექტზე და თანმდევ კანონპროექტებზე
საქართველოს პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები საქართველოს პარლამენტის მიერ 2016 წლის 29 დეკემბერს მიღებულ და ხელმოსაწერად წარდგენილ „საერთო სასამართლოების შესახებ" საქართველოს ორგანულ კანონში...

საქართველოს პარლამენტი ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის, ილია ნაკაშიძის მამის, მიხეილ ნაკაშიძის გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მას

მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების საქართველოს პარლამენტში აკრედიტაციის გაცემის პროცედურა
 ქ. ქუთაისი, 4600, ირაკლი აბაშიძის გამზირი № 26

მაჟორიტარული სისტემით არჩეული პარლამენტის წევრის ბიუროს ფუნქციების, ორგანიზებისა და საქმიანობის წესის და პარლამენტის ბიუჯეტიდან ბიუროსათვის გამოყოფილი თანხის განკარგვის წესის განსაზღვრის შესახებ (კოდიფიცირებული ვარიანტი)

„მაჟორიტარული სისტემით არჩეული პარლამენტის წევრის ბიუროს ფუნქციების, ორგანიზებისა და საქმიანობის წესის და პარლამენტის ბიუჯეტიდან ბიუროსათვის გამოყოფილი თანხის განკარგვის წესის განსაზღვრის შესახებ“ დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“

საქართველოს პარლამენტი ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს და თანაუგრძნობს საქართველოს პარლამენტის წევრს, გიგა ბუკიას, დედის, გიული (გული) მიქავას გარდაცვალების გამო