პარლამენტის განცხადებები

საქართველოს პარლამენტი ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს 2008-2012 წლების მოწვევის საქართველოს პარლამენტის წევრის, სამსონ (სოსო) ქუთათელაძის გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მის ოჯახს

საქართველოს პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები „მაუწყებლობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონისა და „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის პროექტებზე

პარლამენტის დადგენილება საქართველოს მთავრობის შემადგენლობისთვის ნდობის გამოცხადების შესახებ და კენჭისყრის შედეგები

საქართველოს მთავრობის შემადგენლობა, საქართველოს მთავრობის განახლებული შემადგენლობის სამთავრობო პროგრამა „თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა“, საქართველოს მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხის საქართველოს პარლამენტში განხილვის გრაფიკი

საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტი „საქართველოს კონსტიტუციაში ცლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (მე-2 მოსმენა) და კენჭისყრის შედეგები

საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტი „საქართველოს კონსტიტუციაში ცლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ და კონსტიტუციური კანონის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვის შემაჯამებელი ოქმი

საქართველოს პარლამენტი მწუხარებას გამოთქვამს 1999-2004 წლების მოწვევის საქართველოს პარლამენტის წევრის, დიმიტრი ჯაიანის გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მის ოჯახს

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ

„საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტისა და „ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2018-2021 წლებისათვის“ დოკუმენტის საბოლოო ვარიანტები და თანდართული მასალა

„საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონის პროექტის გადამუშავებული ვარიანტი
„საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონის პროექტის გადამუშავებული ვარიანტი