პარლამენტის განცხადებები

საქართველოს კონსტიტუციური კანონი საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ და საქართველოს კონსტიტუციური კანონი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ

საქართველოს პარლამენტი ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს 2012-2016 წლების მოწვევის საქართველოს პარლამენტის წევრის, გიორგი ოჩიაურის გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მის ოჯახს

პარლამენტის მიერ მიღებული საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტები

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება 2017 წლის 13 ოქტომბრის 11 საათიდან საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ

პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები პარლამენტის მიერ 2017 წლის 26 სექტემბერს მიღებულ და ხელმოსაწერად წარდგენილ „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ და „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ“ საქართველოს კანონების პროექტებზე

საქართველოს პარლამენტი ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს 2008-2012 წლების მოწვევის საქართველოს პარლამენტის წევრის ფრიდონ თოდუას გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მის ოჯახს

საქართველოს პარლამენტი მწუხარებას გამოთქვამს საქართველოს პარლამენტის წევრის, ირაკლი აბესაძის მამის, იუზა აბესაძის გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მას

„საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტი

2018-2020 წლების ფულად-საკრედიტო და სავალუტო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების პროექტის შესახებ

საქართველოს პარლამენტი მწუხარებას გამოთქვამს საქართველოს პარლამენტის წევრის, ერეკლე ტრიპოლსკის დედის, ნაზიკო მაისურაძე-ტრიპოლსკის გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მას