პარლამენტის განცხადებები

საქართველოს პარლამენტი მწუხარებას გამოთქვამს 2004-2008 წლების მოწვევის საქართველოს პარლამენტის წევრის, დავით უჯმაჯურიძის გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მის ოჯახს

სახელმწიფო ინსპექტორის თანამდებობაზე ასარჩევად წარმოდგენილი ლონდა თოლორაიასა და ვალერი ლომუაშვილის კანდიდატურები

ბრძანება 1/208/19, 04.06.2019 „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის №259/3 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მოხსენება „თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა" - 2018-2020 წლების სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ

ძირითადი მაკროეკონომიკური პროგნოზები და საქართველოს სამინისტროების ძირითადი მიმართულებები

საქართველოს მთავრობის, პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული სხვა ორგანოს, მთავრობის წევრის ინტერპელაციის წესით მოსმენა

საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში

საქართველოს პროკურატურის 2018 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიში

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება „საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ“

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიში მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების ხარჯვასა და შესრულებასთან დაკავშირებით 2016-2017 წლებში განხორციელებული აუდიტების შესახებ