პარლამენტის განცხადებები

საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

საქართველოს პარლამენტი მწუხარებას გამოთქვამს საქართველოს პარლამენტის წევრის, კარლო კოპალიანის დედის, ნაზი კვირიკაშვილის გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მას

საქართველოს პარლამენტის განცხადება უსაფრთხოების დამატებითი ზომების შესახებ

საქართველოს პარლამენტის დადგენილება საქართველოს მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების შესახებ

პარლამენტის დადგენილებები საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის გამოქვეყნებისა და მისი საყოველთაო-სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის შექმნის შესახებ

პრემიერმინისტრობის კანდიდატის, გიორგი გახარიას მიერ ნდობის გამოცხადებისთვის წარმოდგენილი მთავრობის შემადგენლობა და „სამთავრობო პროგრამა 2019-2020“ და ნდობის გამოცხადების საკითხის საქართველოს პარლამენტში განხილვის გრაფიკი

საქართველოს პარლამენტი მწუხარებას გამოთქვამს 1999-2004 წლების მოწვევის საქართველოს პარლამენტის წევრის, ლავრენტი მანაგაძის გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მის ოჯახს

საქართველოს პარლამენტი მწუხარებას გამოთქვამს 1990-1992 წლების მოწვევის საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს წევრის, ლევან ალექსიძის გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მის ოჯახს

არანაკლებ 200000 ამომრჩევლის ინიციატივით საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვის შესახებ საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის წარდგენის უფლების განხორციელების მიზნით შექმნილი საინიციატივო ჯგუფის განცხადება

საქართველოს პარლამენტი მწუხარებას გამოთქვამს 1990-1992 წლების მოწვევის საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს წევრის, ვაჟა აბაკელიას გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მის ოჯახს