პარლამენტის განცხადებები

საქართველოს პარლამენტის დადგენილება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს პარლამენტის დადგენილება საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს პარლამენტის დადგენილება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ

სახელმწიფო ინსპექტორის თანამდებობაზე ასარჩევად წარმოდგენილი ლონდა თოლორაიასა და ვალერი ლომუაშვილის კანდიდატურები

ბრძანება 1/208/19, 04.06.2019 „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის №259/3 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მოხსენება „თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა" - 2018-2020 წლების სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ

ძირითადი მაკროეკონომიკური პროგნოზები და საქართველოს სამინისტროების ძირითადი მიმართულებები

საქართველოს მთავრობის, პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული სხვა ორგანოს, მთავრობის წევრის ინტერპელაციის წესით მოსმენა

საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში

საქართველოს პროკურატურის 2018 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიში