პარლამენტის განცხადებები

არანაკლებ 200000 ამომრჩევლის ინიციატივით საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვის შესახებ საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის წარდგენის უფლების განხორციელების მიზნით შექმნილი საინიციატივო ჯგუფის განცხადება

საქართველოს პარლამენტი მწუხარებას გამოთქვამს 1990-1992 წლების მოწვევის საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს წევრის, ვაჟა აბაკელიას გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მის ოჯახს

საქართველოს კონსტიტუციური კანონი „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს პარლამენტის დადგენილება არჩილ თალაკვაძის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარედ არჩევის შესახებ

საქართველოს პარლამენტის დადგენილება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს პარლამენტის დადგენილება საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს პარლამენტის დადგენილება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ

სახელმწიფო ინსპექტორის თანამდებობაზე ასარჩევად წარმოდგენილი ლონდა თოლორაიასა და ვალერი ლომუაშვილის კანდიდატურები

ბრძანება 1/208/19, 04.06.2019 „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის №259/3 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მოხსენება „თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა" - 2018-2020 წლების სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ