პარლამენტის განცხადებები

2019-2020 წლების სამთავრობო პროგრამის შესრულების შესახებ მოხსენება

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2019 წლის საქმიანობის ანგარიში

სსიპ საპენსიო სააგენტოს 2019 წლის ანგარიში

ინფორმაცია ძირითადი მაკროეკონომიკური პროგნოზებისა და საქართველოს სამინისტროების ძირითადი მიმართულებების შესახებ

საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

საქართველოს პარლამენტის სასახლეში მედიის წარმომადგენელთა დაშვება 21 მაისიდან განახლდება
საკანონმდებლო ორგანოში მედიის წარმომადგენლები მუშაობას 21 მაისიდან COVID-19-ის გავრცელების საწინააღმდეგო რეკომენდაციების სრული დაცვით განაახლებენ. შენობაში შესვლისას მათ ჩაუტარდებათ თერმოსკრინინგი....

საქართველოს პროკურატურის 2019 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიში

საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 3 თვის მიმოხილვა

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2019 წლის საქმიანობის ანგარიში და შიდა აუდიტის სამსახურის ანგარიში 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

საქართველოს ეროვნული ბანკის 2019 წლის წლიური ანგარიში