პარლამენტის განცხადებები

2019 წელს მინისტრის საათის (სამთავრობო პროგრამის შესრულების შესაბამისი მიმართულების შესახებ საქართველოს მთავრობის ცალკეული წევრების საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე მოხსენების) განრიგი

საქართველოს პარლამენტის 2019 წლის საგაზაფხულო სესიისთვის გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის კანონშემოქმედებითი საქმიანობის მოკლევადიანი გეგმა

საქართველოს პარლამენტის აპარატი ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს საქართველოს პარლამენტის აპარატის, მანდატურის სამსახურის მანდატურის, გიორგი გიგოშვილის დედის ნუნუ დოლიძის გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მას

საქართველოს პარლამენტის დადგენილება სალომე ზურაბიშვილისათვის საქართველოს პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სხდომისა და რიგგარეშე სესიის მოწვევის შესახებ

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი

„საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის პროექტის გადამუშავებული ვარიანტი

საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებსა და ფრაქციებში "საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის პროექტის (№07-2/279/9, 4.12.2018) განხილვის განრიგი

საქართველოს კონსტიტუციის 67-ე მუხლისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე-40 მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შე

„საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტისა და „ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2019-2022 წლებისათვის“ დოკუმენტის საბოლოო ვარიანტი და თანდართული მასალა