პარლამენტის განცხადებები

სსიპ „საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის (საქსტატი)“ 2019 წლის საქმიანობის ანგარიში

პარლამენტის დადგენილება „საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 აპრილის N2 ბრძანების დამტკიცების თაობაზე

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПАРЛАМЕНТА ГРУЗИИ Об утверждении Приказа Президента Грузии «Об объявлении чрезвычайного положения на всей территории Грузии» от 21 апреля 2020 года № 2

„საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 აპრილის N2 ბრძანება​

Приказ Президента Грузии «Об объявлении чрезвычайного положения на всей территории Грузии» от 21 апреля 2020 года № 2

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2019 წლის საქმიანობის ანგარიში

საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2019 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის 2019 წლის საქმიანობის ანგარიში

Постановление Парламента Грузии Об утверждении Декрета Президента Грузии «О мероприятиях, подлежащих проведению в связи с объявлением чрезвычайного положения на всей территории Грузии» от 21 марта 2020 года № 1

Постановление Парламента Грузии Об утверждении Приказа Президента Грузии «Об объявлении чрезвычайного положения на всей территории Грузии» от 21 марта 2020 года № 1​