პარლამენტის განცხადებები

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2014 წლის საქმიანობის ანგარიში

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება

სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოხსენების და ქვეყნის ძირითადი მაკროეკონომიკური პროგნოზებისა და სამინისტროების ძირითადი მიმართულებების შესახებ ინფორმაციის განხილვის განრიგი

ქვეყნის ძირითადი მაკროეკონომიკური პროგნოზები და საქართველოს სამინისტროების ძირითადი მიმართულებები

საკადრო საკითხთა დეპარტამენტის განცხადება

საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში

საკადრო საკითხთა დეპარტამენტის განცხადება
  საგარეო საქმეთა სამინისტრო გაცნობებთ, რომ ინდოეთის რესპუბლიკის საელჩოდან (რეზიდენციით ერევანში) მიღებული ინფორმაციის თანახმად, ინდოეთის მთავრობას, ინდოეთის ტექნიკური და ეკონომიკური...

საკადრო საკითხთა დეპარტამენტის განცხადება
საკადრო საკითხთა დეპარტამენტის სასწავლო ცენტრში მიმდინარე წლის 1 ივნისს იწყება ტრენინგი - „სახელმწიფო ენა მოხელეთათვის“. ტრენინგზე დასწრების მსურველები დაგვიკავშირდნენ.

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოხსენება 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესახებ

საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 3 თვის მიმოხილვა