პარლამენტის განცხადებები

პარლამენტის თავმჯდომარის, დავით უსუფაშვილის განცხადება
როგორც ცნობილია, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრთა შესარჩევად 2 თვის წინ ჩატარებული კონკურსის შედეგად პარლამენტმა შეძლო მხოლოდ 4 წევრის არჩევა 9 ვაკანტურ თანამდებობაზე.

ცხადდება კ ო ნ კ უ რ ს ი ეროვნულ მარეგულირებელ ორგანოსთან - საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნულ კომისიასთან არსებული მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის თანამდებობაზე

საკადრო საკითხთა დეპარტამენტის განცხადება

საქართველოს პარლამენტის განცხადება უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის დასკვნა

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის, დავით უსუფაშვილის განცხადება
ბოლო ხანებში სამჯერ მოხდა საქართველოს პარლამენტის შენობის დაცლა ასაფეთქებელი მოწყობილობის შესახებ ცრუ სატელეფონო შეტყობინების გამო.