პარლამენტის განცხადებები

„საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონის პროექტი და „ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2015-2018 წლებისათვის"

ჩეხეთის რესპუბლიკის პარლამენტის სენატის ევროკავშირის საკითხთა კომიტეტმა საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ რეზოლუცია მიიღო

ფრაქცია "უპარტიო დამოუკიდებელი მაჟორიტარების" განცხადება

საქართველოს პარლამენტი მწუხარებას გამოთქვამს საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარის, გიორგი კახიანის დედის, ნატა გაგოშიძის გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მას

"საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონის პროექტი

საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 9 თვის მიმოხილვა

საქართველოს პარლამენტის განცხადება რუსეთის ფედერაციის მიერ აფხაზეთის ანექსიის მცდელობის თაობაზე

საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს განცხადება

საქართველოს ეროვნული ბანკის 2014–2015 წლების ანგარიშგების აუდიტის განმახორციელებელ დამოუკიდებელ აუდიტორთა შესარჩევი საკონკურსო კომისიის განცხადება

„საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონის პროექტი და თანდართული მასალები