პარლამენტის განცხადებები

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიში მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების ხარჯვასა და შესრულებასთან დაკავშირებით 2016-2017 წლებში განხორციელებული აუდიტების შესახებ

„საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება

საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2018 წელი

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიში

საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის − მეურვეობის კანდიდატის შესარჩევი ღია კონკურსის მონაწილეთა სია
03.04.2018 მალხაზ ასლამაზაშვილი ნინია კაკაბაძე დონარა შონავა ზაზა შათირიშვილი იზაბელა ოსიპოვა ხატია ყურაშვილი ზვიად დევდარიანი ბესო ლილუაშვილი ნათია სირაბიძე ვლადიმერ ბოჟაძე ია მამალაძე ნათია...

საქართველოს პარლამენტის 2019 წლის საგაზაფხულო სესიისთვის გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის კანონშემოქმედებითი საქმიანობის მოკლევადიანი გეგმა

საქართველოს პარლამენტის აპარატი ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს საქართველოს პარლამენტის აპარატის, მანდატურის სამსახურის მანდატურის, გიორგი გიგოშვილის დედის ნუნუ დოლიძის გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მას

საქართველოს პარლამენტის დადგენილება სალომე ზურაბიშვილისათვის საქართველოს პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სხდომისა და რიგგარეშე სესიის მოწვევის შესახებ

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი