პარლამენტის განცხადებები

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება
საქართველოს პარლამენტის მიერ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 1 წევრის ასარჩევ კონკურსთან დაკავშირებით

საქართველოს პარლამენტის წევრების მიერ კომიტეტებზე დასწრების აღრიცხვა 2013 წლის სექტემბრიდან 2014 წლის სექტემბრამდე

საქართველოს პარლამენტის დადგენილება N2613 -რს (2014 წლის 31 ივლისი)

სტენოგრაფიული ჩანაწერი

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2013 წლის საფინანსო-ეკონომიკური, სამართლებრივი და ორგანიზაციული საქმიანობის, აუდიტის ხარისხის კონტროლისა და შიდა კონტროლის პროცედურების შემოწმების შედეგებზე საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისიის დასკვნა

„ძლიერი, დემოკრატიული, ერთიანი საქართველოსთვის" სამთავრობო პროგრამის შესრულების ანგარიში

საქართველოს პარლამენტი მწუხარებას გამოთქვამს 1995-1999 წლების მოწვევის საქართველოს პარლამენტის წევრის, თეიმურაზ კოპალეიშვილის გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მის ოჯახს

საქართველოს პარლამენტის რეზოლუცია უკრაინაში შექმნილი ვითარების შესახებ

საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 6 თვის მიმოხილვა

საქართველოს პარლამენტი მწუხარებას გამოთქვამს საქართველოს პარლამენტის წევრის, თეიმურაზ ჭკუასელის მეუღლის, ნანა კობიძის გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მას