პარლამენტის განცხადებები

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნულ მარეგულირებელ კომისიასთან არსებულმა საზოგადოებრივი ინტერესების დამცველის შესარჩევმა კომისიამ კონკურსის გამარჯვებული გამოავლინა

ევროკავშირი - საქართველოს საპარლამენტო თანამშრომლობის კომიტეტის მე-16 სხდომის დასკვნითი განცხადება და რეკომენდაციები

პარლამენტის თავმჯდომარის, დავით უსუფაშვილის განცხადება
პარლამენტის წევრ როლანდ ახალაიას სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემაზე პარლამენტის თანხმობის საკითხის სამართლებრივი გარემოებების შესწავლის შემდეგ, გაირკვა, რომ: ა) საქართველოს პარლამენტს არ...

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის, დავით უსუფაშვილის განცხადება
დღეს, 2014 წლის 14 მარტს, საქართველოს პარლამენტში ჩემს სახელზე შემოვიდა საქართველოს მთავარი პროკურორის მომართვა, რომლითაც მოქმედი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის შესაბამისად მოთხოვნილია...

პარლამენტის თავმჯდომარის, დავით უსუფაშვილის განცხადება
როგორც ცნობილია, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრთა შესარჩევად 2 თვის წინ ჩატარებული კონკურსის შედეგად პარლამენტმა შეძლო მხოლოდ 4 წევრის არჩევა 9 ვაკანტურ თანამდებობაზე.

ცხადდება კ ო ნ კ უ რ ს ი ეროვნულ მარეგულირებელ ორგანოსთან - საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნულ კომისიასთან არსებული მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის თანამდებობაზე

საკადრო საკითხთა დეპარტამენტის განცხადება

საქართველოს პარლამენტის განცხადება უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის დასკვნა

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის, დავით უსუფაშვილის განცხადება
ბოლო ხანებში სამჯერ მოხდა საქართველოს პარლამენტის შენობის დაცლა ასაფეთქებელი მოწყობილობის შესახებ ცრუ სატელეფონო შეტყობინების გამო.