ბიუროს გადაწყვეტილებები

„საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს წევრობის − მეურვეობის კანდიდატის შესარჩევი საპარლამენტო საკონკურსო კომისიის დებულება და შემადგენლობა

საქართველოს პარლამენტის ბიუროს გადაწყვეტილება საქართველოს პარლამენტის საგანგებო სესიის განმავლობაში საქართველოს პარლამენტის სამუშაო გეგმის თაობაზე

2020 წელს მინისტრის საათის განრიგი

პრემიერმინისტრობის კანდიდატის, გიორგი გახარიას მიერ ნდობის გამოცხადებისთვის წარმოდგენილი მთავრობის შემადგენლობა და „სამთავრობო პროგრამა 2019-2020“ და ნდობის გამოცხადების საკითხის საქართველოს პარლამენტში განხილვის გრაფიკი

საქართველოს პარლამენტის ბიუროს გადაწყვეტილება 8 სექტემბერს 10 საათიდან პარლამენტის პლენარული სხდომის გამართვის შესახებ

საქართველოს პარლამენტის წლიური ანგარიშის ფორმა

საქართველოს პარლამენტის კომიტეტის ანგარიშის ფორმა

საქართველოს მთავრობის, პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული სხვა ორგანოს, მთავრობის წევრის ინტერპელაციის წესით მოსმენა

საქართველოს პარლამენტის 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შეთანხმების შესრულების შესახებ

„ღია პარლამენტის“ 2017 წლის სამოქმედო გეგმა (განახლებული)