ყურადღება!


საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებასთან დაკავშირებით, საქართველოს კონსტიტუციის 77-ე მუხლის მე-7 პუნქტის თანახმად, მიმდინარე წლის 21 მარტიდან კონსტიტუციური კანონის პროექტის განხილვა შეჩერებული იყო.

განხილვა განახლდა 23 მაისს, საგანგებო მდგომარეობის გაუქმებისთანავე.