empty

2 აპრილის ანონსი

 

10:30             

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

 

დღის წესრიგი

 

 

11:30             

პარლამენტის ბიუროს სხდომა

 

დღის წესრიგი

 

 

12:00             

პარლამენტის პლენარული სხდომა

 

ქუთაისი, პლენარულ სხდომათა დარბაზი

 

 

პლენარული სხდომის
შესვენების დროს 
                     

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა
კომიტეტის სხდომა

 

დღის წესრიგი

 

 

პლენარული სხდომის შესვენების დროს                            

ევროპასთან ინტეგრაციის, საფინანსო-საბიუჯეტო და დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტების გაერთიანებული სხდომა

 

დღის წესრიგი

 

 

პლენარული სხდომის
შესვენების დროს                     

საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომა

 

დღის წესრიგი

 

 

14:00                                    

"ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP)" ინიციატივაში საქართველოს პარლამენტის ჩართულობის უზრუნველსაყოფად შექმნილი ინტრფრაქციული ჯგუფის პირველი სხდომა

 

სხდომას დაესწრებიან არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები

 

 

14:00                     

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის, დავით უსუფაშვილის შეხვედრა გაეროში მუდმივ წარმომადგენლებთან

 

ქუთაისი, პარლამენტის თავმჯდომარის სათათბირო ოთახი