empty

27 ივნისი

 

10:00 საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის სხდომა 
  დღის წესრიგი
  ჟიული შარტავას სახელობის დარბაზი (A კორპუსი, III სართული, ოთახი N307)
  ☎ (+995 32) 228-15-13
   
11:00 პარლამენტის ბიუროს სხდომა
 

დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზი (B კორპუსი, II სართული, ბიუროს ოთახი)
 PARL-02 (11:30-11:36)

12:00 საგაზაფხულო სესიის პლენარული სხდომა
  პლენარულ სხდომათა დარბაზი (B კორპუსი, III სართული)
 PARL-01 (12:08-12:17; 12:56-14:57: 16:54-18:45; 19:00-19:22)
                   
პლენარული სხდომის
შესვენების დროს
იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის
სხდომა
  დღის წესრიგი
  კომიტეტის სათათბირო ოთახი N314 (C კორპუსი, III სართული)
  ☎ (+995 32) 228-16-37
 PARL-05 (15:25-15:45)
                                                 
15:45 პარლამენტის ბიუროს სხდომა
  დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზი (B კორპუსი, II სართული, ბიუროს ოთახი)
 PARL-02 (16:13-16:15)
   
16:00 საგაზაფხულო სესიის პლენარული სხდომა
  პლენარულ სხდომათა დარბაზი (B კორპუსი, III სართული)