empty

28 ივნისი

 

10:30 იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა
  დღის წესრიგი
  კომიტეტის სათათბირო ოთახი N314 (C კორპუსი, III სართული)
  ☎ (+995 32) 228-16-37
 PARL-05 (10:58-11:08)
   
11:00 პარლამენტის ბიუროს სხდომა
 

დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზი (B კორპუსი, II სართული, ბიუროს ოთახი)
 PARL-02 (11:30-11:38)

12:00 საგაზაფხულო სესიის პლენარული სხდომა
  პლენარულ სხდომათა დარბაზი (B კორპუსი, III სართული)
 PARL-01 (12:16-12:30; 12:50-13:00; 14:35-15:06)
   
13:15 იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა
  დღის წესრიგი
  კომიტეტის სათათბირო ოთახი N314 (C კორპუსი, III სართული)
  ☎ (+995 32) 228-16-37
 PARL-05 (13:23-13:24)
   
13:45 პარლამენტის ბიუროს სხდომა
 

დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზი (B კორპუსი, II სართული, ბიუროს ოთახი)
 PARL-02 (14:17-14:19)