empty

3 იანვარი

10:00 ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომა
  დღის წესრიგი
  თბილისი, ილია ჭავჭავაძის სახელობის დარბაზი (C კორპუსი, V სართული)
  (+99532) 228-13-50
                      
18:00 პარლამენტის ბიუროს სხდომა
თბილისი, დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზი