empty

31 დეკემბერი

10:00 იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა
დღის წესრიგი
თბილისი, კომიტეტის სათათბირო ოთახი N314 (C კორპუსი, III სართული)
☎ (+995 32) 228-16-37

12:00 პარლამენტის ბიუროს სხდომა
  თბილისი, დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზი (B კორპუსი, II სართული, ბიუროს ოთახი)