empty

7 მარტი

11:45 პარლამენტის ბიუროს სხდომა
  ქუთაისი, ბიუროს სხდომათა დარბაზი
 

 CAM-3

12:00 საგაზაფხულო სესიის პლენარული სხდომა
 

ქუთაისი, პლენარულ სხდომათა დარბაზი
 
CAM-1

16:15                     პარლამენტის ბიუროს სხდომა 

ქუთაისი, ბიუროს სხდომათა დარბაზი
 
CAM-3

პლენარული სხდომის 
შესვენების დროს
საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის
სხდომა
დღის წესრიგი
ქუთაისი, დარბაზი N307

☎ (+995 32) 228-91-63
 CAM-4

პლენარული სხდომის 
შესვენების დროს
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის
სხდომა
დღის წესრიგი
ქუთაისი, დარბაზი N303 
☎ (+995 32) 228-91-75
 CAM-5