empty

8 აპრილის ანონსი

 

12:00                              

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის კაბინეტის უფროსის, დავით მაღრაძის შეხვედრა პარლამენტის სტაჟიორებსა და პრაქტიკანტებთან

 

თბილისი, საკონფერენციო დარბაზი

 

13:00              

თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის სხდომა

 

დღის წესრიგი

 

 

15:00              

აგრარულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

 

დღის წესრიგი

 

 

19:00                             

ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის ფარგლებში შექმნილი სამუშაო ჯგუფების დახურული შეხვედრა

 

დღის წესრიგი