დაბადების დღე


17  ო ქ ტ ო მ ბ ე რ ი


ნინო ხვიჩია
- განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის აპარატის უფროსი სპეციალისტი