დაბადების დღე


17  ი ა ნ ვ ა რ ი

ნანა გიორგაძე - დამხმარე მოსამსახურე

ანა ლაფერიშვილი - პარლამენტის მაჟორიტარი წევრის ბიუროს თანამშრომელი

ლავრენტ სარალიძე - შტატგარეშე მოსამსახურე