დაბადების დღე


20  ი ვ ლ ი ს ი


ენძელა მაჭავარიანი - პარლამენტის წევრი

მარიკა მესხიშვილი - კანონშემოქმედებითი საქმიანობის საინფორმაციო უზრუნველყოფის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

დარეჯან ნაბახტეველი - დამხმარე მოსამსახურე

თინათინ სულაძე - გაეროს განვითარების პროგრამა - UNDP პროექტის თანამშრომელი