დაბადების დღე


23  ი ა ნ ვ ა რ ი


ხათუნა აბულაძე
- პარლამენტის მაჟორიტარი წევრის ბიუროს თანამშრომელი

ლიანა ზექალაშვილი - ფრაქცია „ქართული ოცნება - რეგიონების განვითარებისთვის“ აპარატის თანამშრომელი

ელენე ჟორჟოლაძე - ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის აპარატის მთავარი სპეციალისტი

ლიკა შუბლაძე - საქართველოს პარლამენტის წევრის თანაშემწე

ავთანდილ ჯიქია - სამეურნეო უზრუნველყოფის დეპარტამენტის შტატგარეშე მოსამსახურე