დაბადების დღე


13  მ ა რ ტ ი


ნინო გაჩეჩილაძე
- საოქმო განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი

თამარ მარგველანი - დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის აპარატის უფროსი სპეციალისტი

თამაზ ყაულაშვილი - პარლამენტის მაჟორიტარი წევრის ბიუროს თანამშრომელი