10 ივლისი, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის სხდომა
  • 10 ივლისი, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის ზეპირი მოსმენა დასაბუთებული მოსაზრებების ავტორებთან თემატური მოკვლევის საკითხზე: „როგორ გავზარდოთ საქართველოს მოსახლეობის ფიზიკური და სპორტული აქტიურობის დონე“ (12:14-15:50)
  • 9 ივლისი, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის ზეპირი მოსმენა დასაბუთებული მოსაზრებების ავტორებთან თემატური მოკვლევის საკითხზე: „როგორ გავზარდოთ საქართველოს მოსახლეობის ფიზიკური და სპორტული აქტიურობის დონე“ (12:10-14:16)
  • 6 ივლისი, აგრარულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა
  • 3 ივლისი, ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომა (13:39-15:25)
  • 2 ივლისი, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა (18:56-19:10)