12 იანვარი, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

 12 იანვარი, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა (14:10-14:51); 11 იანვარი, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა (11:18-11:56, 12:49-12:55); 5 იანვარი, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა; დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომა (14:02-14:06); გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის სხდომა(11:07-11:34)