27 დეკემბერი, საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის სხდომა (12:43-12:49); 20 დეკემბერი, საპარლამენტო უმრავლესობის სხდომა (22:34-23:33); იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა (13:51-14:54); საპროცედურო საკითხთა და წესების, იურიდიულ საკითხთა, თავდაცვისა და