10 მაისი, რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის სხდომა (14:10-14:30)