20 დეკემბერი, პარლამენტის ბიუროს სხდომა (23:38-23:44); განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის სხდომა (13:19-13:53); საგარეო ურთიერთობათა, დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტების გაერთ. სხდომა (10:23-12:11)