18 ივლისი, საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომა (12:18-12:58); July 17, Tbilisi - Parliamentary Day of OGP Global Summit 2018