16 ოქტომბერი, საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომა (15:41-18:13); 12 ოქტომბერი, დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკისა და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტების გაერთიანებული სხდომა (16:35-19:24); აგრარულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა (15:14-16:04);