17 აპრილი, გენდერული თანასწორობის საბჭოს სხდომა (12:15-14:25)