16 სექტემბერი, თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის სხდომა (17:34-17:36); საპროცედურო საკითხთა და წესების, ადამიანის უფლებათა და სამოქ. ინტეგრაციის, თავდაცვისა და უშიშრ., საფინანსო-საბიუჯეტო, ჯანდაცვისა და სოც. საკითხთა კომიტეტების ერთობლივი სხდომა(17:01-17: