20 სექტემბერი, საქართველოს ეროვნული ბანკის 2018–2019 წლების ანგარიშგების აუდიტის განმახორციელებელი დამოუკიდებელი აუდიტორის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის პირველი საორგანიზაციო სხდომა