22 დეკემბერი,საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომა (20:25-20:30); საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომა (16:03-16:12); 15 დეკემბერი, საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის ხდომა (11:12-11:44); 14 დეკემბერი, ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომა