23 დეკემბერი, პარლამენტის ბიუროს სხდომა (12:04-1209); 22 დეკემბერი, საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის სხდომა (20:22-20:27); პარლამენტის ბიუროს სხდომა (17:14-17:16); პარლამენტის ბიუროს სხდომა (12:16-12:25)