16 ივლისი, პარლამენტის ბიუროს სხდომა (12:08-12:09)