21 სექტემბერი, პარლამენტის ბიუროს სხდომა (20:29-20:30); პარლამენტის ბიუროს სხდომა (17:23-17:27)