20 აპრილი, პარლამენტის ბიუროს სხდომა (11:53-11:56); 19 აპრილი, პარლამენტის ბიუროს სხდომა (17:25-17:27); ბიუროს სხდომა (11:57-12:00); 18 აპრილი, პარლამენტის ბიუროს სხდომა (11:53-11:56)