14 დეკემბერი, პარლამენტის ბიუროს სხდომა (11:13-11:16); 13 დეკემბერი, პარლამენტის ბიუროს II სხდომა (16:56-16:57); პარლამენტის ბიუროს სხდომა (11:59-12:01); 12 დეკემბერი, პარლამენტის ბიუროს სხდომა (12:19-12:31)