22 დეკემბერი, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა (20:31-21:08); იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა (16:03-16:21); 21 დეკემბერი, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა (16:07-16:19); ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომა (11:54-