27 დეკემბერი, ჯანდაცვისა და სოც. საკითხთა კომიტეტის სხდომა (10:20-11:16); 26 დეკემბერი, განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის სხდომა; 21 დეკემბერი, ჯანდაცვისა და სოც. საკითხთა კომიტეტის სხდომა (21:05-21:56)