21 სექტემბერი, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა (20:21-20:24)