20 ივლისი, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა; 19 ივლისი, ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა (20:19-20:22); 16 ივლისი, ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა (11:33-12:08; 12:11-12:42)