19 აპრილი, საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის სხდომა (14:13-14:16); საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის სხდომა (11:10-11:13)