16 ივლისი, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა (09:59-11:29)