20 სექტემბერი, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სხდომა (16:17-16:20); ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომა (11:44-12:38)