22 დეკემბერი, განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის სხდომა (20:23-20:25) ; 15 დეკემბერი, რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის სხდომა (11:40-11:47);14 დეკემბერი, განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის სხდომა (15:19-15:25); 1