13 დეკემბერი, დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომა (20:00-20:12); იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა(10:33-10:46)