20 აპრილი, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სხდომა (15:06-15:12)