საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის − მეურვეობის 3 კანდიდატის შესარჩევი ღია კონკურსი

„საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს წევრობის − მეურვეობის კანდიდატის შესარჩევი საპარლამენტო საკონკურსო კომისიის დებულება და შემადგენლობა

ბრძანება N1/80/20, 31.03.2020, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის − მეურვეობის 3 კანდიდატის შესარჩევი ღია კონკურსის ჩატარების ვადების შეჩერების შესახებ

ბრძანება N1/77/20, 16.03.2020, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის − მეურვეობის 3 კანდიდატის შესარჩევი ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ

საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის − მეურვეობის 3 კანდიდატის შესარჩევი ღია კონკურსის მონაწილეთა სია და მათ მიერ წარმოდგენილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის განვითარების კონცეფცია