თეიმურაზ კოპალეიშვილი თეიმურაზ კოპალეიშვილი
  • დაბადების თარიღი
  • 29-08-1943

განათლება

  • საგანმანათლებლო დაწესებულება
  • თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  • სპეციალობა
  • სამრეწველო საქონლის საქონელმცოდნეობა და ვაჭრობის ორგანიზაცია

სამუშაო გამოცდილება

  • საქ.პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის აპარატის უფროსი (2005 - 2008)

აკადემიური ხარისხი

  • აკადემიური ხარისხი
  • ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი