ბრძანებები

ბრძანება N367/3, 28.12.2017, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2004 წლის 8 სექტემბრის N79/3 ბრძანებით დამტკიცებულ „საქართველოს პარლამენტის აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა მიერ სამსახურის გავლის წესში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N364/3, 26.12.2017, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 12 თებერვლის N17/3 ბრძანებით დამტკიცებულ „ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს დებულებაში“ დამატების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 349/3, 08.12.2017, „საქართველოს პარლამენტის აპარატის საკონკურსო კომისიის შექმნისა და მარინე ასათიანის კომისიის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2017 წლის 25 ივლისის N237/3 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 348/3, 08.12.2017, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2017 წლის 25 ივლისის N238/3 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 344/3, 04.12.2017, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2004 წლის 8 სექტემბრის N79/3 ბრძანებით დამტკიცებულ „საქართველოს პარლამენტის აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა მიერ სამსახურის გავლის წესში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N339/3, 04.12.2017, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2017 წლის 30 ივნისის N210/3 ბრძანებით დამტკიცებულ საქართველოს პარლამენტის აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა სტრუქტურასა და საშტატო ნუსხაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 338/3, 04.12.2017, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2006 წლის 26 იანვრის N9/3 ბრძანებით დამტკიცებულ „საქართველოს პარლამენტის აპარატის დებულებაში“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 337/3, 04.12.2017, საქართველოს პარლამენტის აპარატის ადამიანური რესურსებისა და ინსტიტუციური განვითარების დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება N336/3, 01.12.2017, „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის N259/3 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N333/3, 30.11.2017, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2017 წლის 30 ივნისის N210/3 ბრძანებით დამტკიცებულ საქართველოს პარლამენტის აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა სტრუქტურასა და საშტატო ნუსხაში ცვლილების შეტანის თაობაზე