ბრძანებები

ბრძანება N 1/36/20, 04.02.2020, საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება N 1/35/20, 04.02.2020, საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება 1/32/20, 04-02-2020, „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის №259/3 ბრძანებაში დამატების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 1/30/20, 03-02-2020, საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის დებულების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება 1/29/20, 03-02-2020 საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება 1/27/20, 28.01.2020, „ღია მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2017 წლის 16 იანვრის №9/3 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 1/23/20, 24.01.2020, „საქართველოს პარლამენტის აპარატის სტრუქტურაში, სახელმწიფო მოსამსახურეთა და საჯარო მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხასა და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების თანამდებობათა ნუსხაში“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 1/22/20, 24.01.2020, საქართველოს პარლამენტის დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება 1/16/20, 16.01.2020, „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის №259/3 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 1/11/20, 08.01.2020 „საქართველოს პარლამენტის აპარატის სტრუქტურაში, სახელმწიფო მოსამსახურეთა და საჯარო მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხასა და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების თანამდებობათა ნუსხაში“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე