ბრძანებები

1/346/19, 23.09.2019 საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2017 წლის 29 დეკემბრის №372/3 ბრძანებით დამტკიცებულ „საქართველოს პარლამენტის აპარატის სტრუქტურაში, სახელმწიფო მოსამსახურეთა და საჯარო მოსამსახურეთა (პროფესიული საჯარო მოხელეებისა და ადმინისტრაციულ

ბრძანება 1/339/19, 13-09-2019 „ერთობლივი საკოორდინაციო საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2018 წლის 18 აპრილის №89/3 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 1/338/19. 13-09-2019 „ღია მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2017 წლის 16 იანვრის №9/3 ბრძანებაში დამატების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 1/329/2019, 06.09.2019 „საქართველოს პარლამენტის აპარატის სტრუქტურაში, სახელმწიფო მოსამსახურეთა და საჯარო მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხასა და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების თანამდებობათა ნუსხაში“ დამატებებისა და ცვლილებების შეტანის თაობაზე

1/328/19, 06-09-2019 საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2019 წლის 22 მარტის №1/95/19 ბრძანებით დამტკიცებულ „საქართველოს პარლამენტის აპარატის სამეურნეო უზრუნველყოფის დეპარტამენტის დებულებაში“ ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

1/327/19, 06.09.20219, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2006 წლის 24 იანვრის №9/3 ბრძანებით დამტკიცებულ „საქართველოს პარლამენტის აპარატის დებულებაში“ ცვლილებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 1/310/19, 13.08.2019, პეტიციის განაცხადის ელექტრონული ფორმის დამტკიცების შესახებ

ბრძანება 1/301/19, 07.08.2019 საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება 1/300/19, 07.08.2019 „საქართველოს პარლამენტის აპარატის სტრუქტურაში, სახელმწიფო მოსამსახურეთა და საჯარო მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხასა და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების თანამდებობათა ნუსხაში“ დამატებებისა და ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 1/299/19, 07.08.2019 საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2004 წლის 1 სექტემბრის №84/3 ბრძანებით დამტკიცებულ „საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის კაბინეტის დებულებაში“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე