ბრძანებები

ბრძანება N 8/3, 12.01.2017 - პარლამენტის აპარატის სტრუქტურასა და საშტატო განრიგში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N 7/3, 12.01.2017 - პარლამენტის აპარატის სტრუქტურასა და საშტატო განრიგში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N 6/3, 10.01.2017 - პარლამენტის აპარატის სტრუქტურასა და საშტატო განრიგში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N 2/3, 06.01.2017 - საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

ბრძანება N 1/3, 05.01.2017 - საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნის შესახებ

საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ

ბრძანება N253/3, 23.12.2016 - სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

227/3, 22.11.2016 - საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სათათბირო ორგანოს - ხაზინადართა საბჭოს შემადგენლობის განსაზღვრისა და ხაზინადართა საბჭოს წევრების დანიშვნის შესახებ