ბრძანებები

ბრძანება 59/3, 01.03.2017, ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის (ნატო) საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიის (2017 წლის 26-29 მაისი) საორგანიზაციო-ტექნიკური ჯგუფის შექმნის შესახებ

ბრძანება 58/3, 01.03.2017, ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის (ნატო) საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიის (2017 წლის 26-29 მაისი) საორგანიზაციო კომისიის შექმნის შესახებ

ბრძანება N55/3, 28.02.2017 „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის N259/3 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N 49/3, 27.02.2017 - პარლამენტის აპარატის სტრუქტურასა და საშტატო განრიგში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 40/3, 14.02.2017 პარლამენტის აპარატის სტრუქტურასა და საშტატო განრიგში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N41/3, 16.02.2017 - საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანება N39/3, 14.02.2017-„სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 23 დეკემბრის N253/3 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანება 38/3, 10.02.2017 - ნიკოლოზ ნათენაძის საქართველოს პარლამენტის აპარატის უფროსად დანიშვნის შესახებ

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანება 37/3, 10.02.2017 - ანრი ოხანაშვილის სამსახურიდან განთავისუფლების შესახებ

ბრძანება N 21/3, 30.01.2017 - პარლამენტის აპარატის სტრუქტურასა და საშტატო განრიგში ცვლილების შეტანის თაობაზე