მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ კანონთან დაკავშირებით, საინიციატივო ჯგუფის შეხვედრა მაჟორიტარ დეპუტატ ილია ნაკაშიძესთან

01 მარტი 2018
მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ კანონთან დაკავშირებით, საინიციატივო ჯგუფის შეხვედრა მაჟორიტარ დეპუტატ ილია ნაკაშიძესთან

მიმდინარე წლის 1 მარტს, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის, №72 ოლქის მაჟორიტარი პარლამენტის წევრის, ილია ნაკაშიძის ინიციატივით, ბიუროში შედგა საქართველოს კანონში, „ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ", საინიციატივო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა.

შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებული პრობლემები, რომელიც შეექმნათ იმ კომლებს (ოჯახებს), რომელთა მართლზომიერ საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების მომიჯნავედ არ მდებარეობდა თვითნებურათდ დაკავებული მიწის ნაკვეთები და იგი გაყოფილი იყო სასოფლო გზით, ხევით ან თვითნებურად დაკავებულ მიწის ნაკვეთებზე არ ჰქონდათ საცხოვრებელი სახლი, ან არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობა და სხვა.

გალერეა

  • მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ კანონთან დაკავშირებით, საინიციატივო ჯგუფის შეხვედრა მაჟორიტარ დეპუტატ ილია ნაკაშიძესთან, 2018 წლის 1 მარტი
  • მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ კანონთან დაკავშირებით, საინიციატივო ჯგუფის შეხვედრა მაჟორიტარ დეპუტატ ილია ნაკაშიძესთან, 2018 წლის 1 მარტი
  • მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ კანონთან დაკავშირებით, საინიციატივო ჯგუფის შეხვედრა მაჟორიტარ დეპუტატ ილია ნაკაშიძესთან, 2018 წლის 1 მარტი