empty

სამყურაშვილი რატი

სახელი: რატი

გვარი: სამყურაშვილი

დაბადების თარიღი: 19-12-1977

საარჩევნო ფორმა: პარტიული სიით

საარჩევნო ბლოკი: "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – გამარჯვებული საქართველოსთვის"

სამუშაო გამოცდილება: 03/1998-04/1999 - საქართველოს მოქალაქეთა ახალგაზრდული კავშირის ცენტრალური სათათბიროს ვიცე-სპიკერი. 04/1999-09/2000 - ს.მ.აკ.-ის საკადრო რესურსების სამსახურის უფროსი. 09/2000-05/2001 - ს.მ.აკ.ის საინფორმაციო-ანალიტიკური სამსახურის უფროსი. 05/2001-08/2001 - საქართველოს საგადასახადო შემოსავლების სამინისტროს აპარატის უფროსის თანაშემწე, რეფორმების საორგანიზაციო სამდივნოს უფროსი. 03/2002-01/2003 - ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გლდანის ორგანიზაციის თავმჯდომარე. 01/2003 - ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რეგიონალური მდივნის მოადგილე. 04/2004 – 06/2008 – საქართველოს მე–6 მოწვევის პარლამენტის წევრი. 06/2008 – საქართველოს მე–7 მოწვევის პარლამენტის წევრი.

განათლება: ისტორია; პოლიტოლოგია; თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი