empty

ჯოლოგუა ვლადიმერ

სახელი: ვლადიმერ

გვარი: ჯოლოგუა

დაბადების თარიღი: 27-08-1938

საარჩევნო ფორმა: მაჟორიტარი

საარჩევნო ოლქი: ს/ო გაგრა

სამუშაო გამოცდილება: სხვადასხვა დროს გაგრის რაიონული გაზეთის კორექტორი, ლიტმუშაკი, საოკეანო ტრაილერის მეზღვაური, გაგრის რადიომაუწყებლობის კორესპონდენტი-ორგანიზატორი, საქართველოს მწერალთა კავშირის წევრი.

განათლება: საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი.