სტატისტიკური ინფორმაცია კვორუმის არარსებობის გამო სხვა დღისათვის გადადებული საქართველოს პარლამენტის პლენარული და კომიტეტების სხდომების რაოდენობის შესახებ