საპარლამენტო კონტროლი

ინტერპელაცია, მინისტრის საათი, საქართველოს მთავრობის წევრის და სხვა თანამდებობის პირების მოსმენა, თემატური მოკვლევა (2020 წლის საგაზაფხულო და რიგგარეშე სესია)

ინტერპელაცია, მინისტრის საათი, საქართველოს მთავრობის წევრის და სხვა თანამდებობის პირების მოსმენა (2020 წლის I კვარტალი)

ინტერპელაცია, მინისტრის საათი, საქართველოს მთავრობის წევრის და სხვა თანამდებობის პირების მოსმენა (2019 წელი)

ინტერპელაცია, მინისტრის საათი, საქართველოს მთავრობის წევრის და სხვა თანამდებობის პირების მოსმენა, თემატური მოკვლევა (2019 წლის მე-2 კვარტალი)

სტატისტიკური ინფორმაცია საქართველოს პარლამენტში 2018 წელს გამართული სამთავრობო საათის რაოდენობის შესახებ