საქართველოს პარლამენტის წევრების მხრიდან წერილობითი კითხვის წესით დასმული საკითხები და მიღებული პასუხების სტატისტიკური მონაცემები