სტატისტიკური ინფორმაცია საქართველოს პარლამენტის წევრთა მიერ საპარლამენტო დელეგაციების/საქართველოს პარლამენტის მეგობრობის ჯგუფების ფარგლებში განხორციელებული საერთაშორისო ვიზიტების რაოდენობის შესახებ