საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის პასუხისმგებელი პირი


ეთერ სვიანაიძე - საქართველოს პარლამენტის აპარატის საორგანიზაციო დეპარტამენტის უფროსი

E-mail: [email protected]
☎ 032 228 26 30