კომიტეტის სხდომებზე დასწრების უზრუნველყოფა


საკონტაქტო პირთა მონაცემები


1. აგრარულ საკითხთა კომიტეტი - ნანო კორშია
თბილისი - ☎ (+995 32) 228-15-01 

2. ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი - მირანდა ცხადაძე 
თბილისი - ☎ (+995 32) 228-16-88 
კობა გრიალაშვილი (კომიტეტის აპარატის უფროსი)
თბილისი - ☎ (+995 32) 228-13-19 

3. განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტი - ნინო გულუა
თბილისი - ☎ (+995 32) 228-15-03 

4. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი - ელისო შანავა
თბილისი - ☎ (+995 32) 228-17-80;
ხათუნა მუკბანიანი
თბილისი - ☎ (+995 32) 228-15-09;

5. დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი - მაია ბერძენიშვილი
თბილისი - ☎ (+995 32) 228-17-12 

6. დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტი - თამარ მარგველანი
თბილისი - ☎ (+99532) 228-15-23

7. ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი - ნინო ნემსაძე
თბილისი - ☎ (+995 32) 228-16-24

8. თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი - მაია კომლაძე
თბილისი: ☎ (+995 32) 228-16-23

9. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი - ნინო ძოწენიძე
თბილისი - ☎ (+995 32) 228-16-37

10. რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტი - ბაბელინა ქველაძე
თბილისი - ☎ (+995 32) 228-17-55

11. საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი - ნანა კვირცხალია
თბილისი - ☎ (+995 32) 228-17-54

12. საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტი - ქეთევან ფუტკარაძე
თბილისი - ☎ (+995 32) 228-15-13

13. საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი - ნინო ცაბაშვილი და მაკა მაზაშვილი
თბილისი - ☎ (+995 32) 228-16-08; 228-16-72

14. სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტი - მაგდანა ბზიკაძე
თბილისი - ☎ (+995 32) 228-16-44

15. ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი - ლელა ასათიანი
თბილისი - ☎ (+995 32) 228-15-12