საქართველოს პარლამენტში დისტანციური სწავლების მეთოდი დაინერგა

12 სექტემბერი 2019
საქართველოს პარლამენტში დისტანციური სწავლების მეთოდი დაინერგა

პირველად საქართველოს პარლამენტის ისტორიაში, პარლამენტის სასწავლო ცენტრში დისტანციური სწავლების მეთოდი დაინერგა. 

დისტანციური სწავლების პორტალი არა მხოლოდ პარლამენტის წევრებს, თბილისის სასახლეში და ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე ფუნქციონირებად მაჟორიტარი პარლამენტის წევრის ბიუროების 350-მდე თანამშრომელს საშუალებას მისცემს, დროსა და სივრცეში შეუზღუდავად, გაიარონ მათთვის სასურველი დისტანციური სასწავლო კურსი.

ინტენსიური მუშაობა მიმდინარეობს სასწავლო აპლიკაციების შექმნაზე, რათა საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებმა და თანამშრომლებმა შეძლონ დისტანციური კურსის გავლა პერსონალური ლეპტოპების, ტელეფონებისა თუ აიპადების მეშვეობით. 

ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს პარლამენტის რეგლამენტით გათვალისწინებული საპარლამენტო კონტროლის დისტანციური სწავლების კურსი, რომელიც 11 მოდულს აერთიანებს. პარალელურად, მუშაობა მიმდინარეობს შემდეგ თემატურ კურსებზე: საფინანსო საკითხები, შესყიდვები, მედიაკომუნიკაცია, ელექტრონული საქმისწარმოება და სხვ.

2020 წლის ბოლოსთვის დაგეგმილია ადაპტირებული დისტანციური კურსების შეთავაზება სხვადასხვა მიზნობრივი ჯგუფისთვის: სტუდენტებისთვის, სასკოლო ასაკის მოზარდებისთვის, მედიის წარმომადგენლებისთვის და ა.შ.

გალერეა

  • საქართველოს პარლამენტში დისტანციური სწავლების მეთოდი დაინერგა, 2019 წლის 12 სექტემბერი
  • საქართველოს პარლამენტში დისტანციური სწავლების მეთოდი დაინერგა, 2019 წლის 12 სექტემბერი
  • საქართველოს პარლამენტში დისტანციური სწავლების მეთოდი დაინერგა, 2019 წლის 12 სექტემბერი