ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი საქართველოს პარლამენტის აპარატსა და სასწავლო დაწესებულებებს შორის
მიმაგრებული დოკუმენტები