პარლამენტის აპარატის ხელმძღვანელობა

 

      ქეთევან კვინიკაძე
პარლამენტის აპარატის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი


       
        დავით გელაშვილი
პარლამენტის აპარატის უფროსის მოადგილე
         
        შოთა გოშაძე
პარლამენტის აპარატის უფროსის მოადგილე