სტრუქტურა

გივი მიქანაძე (პარლამენტის აპარატის უფროსი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281031

ოთახი (თბილისი): № B-114

დავით გელაშვილი (პარლამენტის აპარატის უფროსის მოადგილე)

☎ (თბილისი): (+99532)2281582

ოთახი (თბილისი): № B-110

შოთა გოშაძე (პარლამენტის აპარატის უფროსის მოადგილე)

☎ (თბილისი): (+99532)2281141

ოთახი (თბილისი): B-111

ქეთევან კვინიკაძე (პარლამენტის აპარატის უფროსის მოადგილე)

☎ (თბილისი): (+99532)2281139

ოთახი (თბილისი): № B-114

გიორგი ბუაძე (პარლამენტის აპარატის უფროსის მოადგილის თანაშემწე)

☎ (თბილისი): (+99532)2281540

ოთახი (თბილისი): № B-111

გიორგი გვენეტაძე (პარლამენტის აპარატის უფროსის მოადგილის თანაშემწე)

☎ (თბილისი): (+99532)2281789

ოთახი (თბილისი): № B-110

ქეთევან კუპრაშვილი (პარლამენტის აპარატის უფროსის მოადგილის თანაშემწე)

☎ (თბილისი): (+99532)2281222

ოთახი (თბილისი): № B-114

ელენე ვაშაკიძე (შტატგარეშე მოსამსახურე)

☎ (თბილისი): (+99532)22844230

ოთახი (თბილისი): B-114

მარეხი მატკავა (პარლამენტის აპარატის უფროსის თანაშემწე)

☎ (თბილისი): (+99532)2284231

ოთახი (თბილისი): № B-114