სტრუქტურა

ნიკოლოზ ნათენაძე (აპარატის უფროსი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289000

☎ (თბილისი): (+99532)2281031

ოთახი (ქუთაისი): A-201

ოთახი (თბილისი): B-114

შოთა გოშაძე (აპარატის უფროსის მოადგილე)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289003

☎ (თბილისი): (+99532)2281141

ოთახი (ქუთაისი): A-203

ოთახი (თბილისი): B-111

გიორგი გარუჩავა (აპარატის უფროსის მოადგილის თანაშემწე)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289003

☎ (თბილისი): (+99532)2281540

ოთახი (ქუთაისი): A-202

ოთახი (თბილისი): B-111

ნინო კაპანაძე (აპარატის უფროსის მოადგილის თანაშემწე)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289168

☎ (თბილისი): (+99532)2281394

ოთახი (ქუთაისი): A-103

ოთახი (თბილისი): C-153