სტრუქტურა დებულება

გიორგი ცხვედიანი (კომიტეტის აპარატის უფროსი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281316

ოთახი (თბილისი): C-519

ნანა გოგიტიძე (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281704

ოთახი (თბილისი): C-527

დენის სალუქვაძე (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281780

ოთახი (თბილისი): C-526

თინათინი ოდილავაძე (კომიტეტის თავმჯდომარის თანაშემწე)

☎ (თბილისი): (+99532)2281509

ოთახი (თბილისი): C-520

მანანა მოსიძე (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281615

ოთახი (თბილისი): C-521

ფიქრია რობაქიძე (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281615

ოთახი (თბილისი): C-521

ელისო შანავა (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281780

ოთახი (თბილისი): C-526

ხათუნა მუკბანიანი (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281509

ოთახი (თბილისი): C-520

გიორგი ფანცხავა (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281780

ოთახი (თბილისი): С-526

რევაზ აბაშიძე (შტატგარეშე მოსამსახურე)

ოთახი (თბილისი): C-519