სტრუქტურა დებულება

ნათია ზედგინიძე-ჯიშკარიანი (კომიტეტის აპარატის უფროსი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289041

☎ (თბილისი): (+99532)2281316

ოთახი (ქუთაისი): B-008

ოთახი (თბილისი): C-527

ნანა გოგიტიძე (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289178

☎ (თბილისი): (+99532)2281704

ოთახი (ქუთაისი): B-001

ოთახი (თბილისი): C-521

იოსები კუჭავა (კომიტეტის თავმჯდომარის თანაშემწე)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289178

☎ (თბილისი): (+99532)2281704

ოთახი (ქუთაისი): C-001

ოთახი (თბილისი): C-521

მანანა მოსიძე (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289178

☎ (თბილისი): (+99532)2281615

ოთახი (ქუთაისი): B-001

ოთახი (თბილისი): C-519

ფიქრია რობაქიძე (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289178

☎ (თბილისი): (+99532)2281615

ოთახი (ქუთაისი): B-001

ოთახი (თბილისი): C-519

ელისო შანავა (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289178

☎ (თბილისი): (+99532)2281780

ოთახი (ქუთაისი): B-001

ოთახი (თბილისი): C-526

ხათუნა მუკბანიანი (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289178

☎ (თბილისი): (+99532)2281509

ოთახი (ქუთაისი): B-001

ოთახი (თბილისი): C-518

დენის სალუქვაძე (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289178

☎ (თბილისი): (+99532)2281780

ოთახი (ქუთაისი): B-001

ოთახი (თბილისი): C-526

თამარ შერვაშიძე (შტატგარეშე მოსამსახურე)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2281615

ოთახი (თბილისი): C-519