სტრუქტურა დებულება

ნანა გოგიტიძე (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289178

☎ (თბილისი): (+99532)2281704

ოთახი (ქუთაისი): B-001

ოთახი (თბილისი): C-519

იოსები კუჭავა (კომიტეტის თავმჯდომარის თანაშემწე)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289178

☎ (თბილისი): (+99532)2281704

ოთახი (ქუთაისი): C-001

ოთახი (თბილისი): C-519

მანანა მოსიძე (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289178

☎ (თბილისი): (+99532)2281615

ოთახი (ქუთაისი): B-001

ოთახი (თბილისი): C-521

ფიქრია რობაქიძე (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289178

☎ (თბილისი): (+99532)2281615

ოთახი (ქუთაისი): B-001

ოთახი (თბილისი): C-521

ელისო შანავა (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289178

☎ (თბილისი): (+99532)2281780

ოთახი (ქუთაისი): B-001

ოთახი (თბილისი): C-526

ხათუნა მუკბანიანი (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289178

☎ (თბილისი): (+99532)2281509

ოთახი (ქუთაისი): B-001

ოთახი (თბილისი): C-520

დენის სალუქვაძე (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289178

☎ (თბილისი): (+99532)2281780

ოთახი (ქუთაისი): B-001

ოთახი (თბილისი): C-526

თამარ გელდიაშვილი (შტატგარეშე მოსამსახურე)

იოსები ჩიტიშვილი (შტატგარეშე მოსამსახურე)

ოთახი (თბილისი): C-521