სტრუქტურა დებულება

სოფიო ბაბუნაშვილი (კომიტეტის აპარატის უფროსი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289035

☎ (თბილისი): (+99532)2281317

ოთახი (ქუთაისი): B-107

ოთახი (თბილისი): C-545

მანანა ბეგიაშვილი (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289035

☎ (თბილისი): (+99532)2281697

ოთახი (ქუთაისი): B-107

ოთახი (თბილისი): C-538

ხათუნა ფეიქრიშვილი (კომიტეტის თავმჯდომარის თანაშემწე)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289179

☎ (თბილისი): (+99532)2281734

ოთახი (ქუთაისი): C-203

ოთახი (თბილისი): C-540

გიორგი ანთაძე (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289035

☎ (თბილისი): (+99532)2281623

ოთახი (ქუთაისი): B-107

ოთახი (თბილისი): C-540

გიორგი კუჭუხიძე (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289035

☎ (თბილისი): (+99532)2281734

ოთახი (ქუთაისი): B-107

ოთახი (თბილისი): C-540

ლევან ნუცუბიძე (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289035

☎ (თბილისი): (+99532)2281623

ოთახი (ქუთაისი): B-107

ოთახი (თბილისი): C-540

ბაკურ უტარაშვილი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289179

☎ (თბილისი): (+99532)2281675

ოთახი (ქუთაისი): C-203

ოთახი (თბილისი): C-544

დავით ღუჭაშვილი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289035

☎ (თბილისი): (+99532)2281623

ოთახი (ქუთაისი): B-107

ოთახი (თბილისი): C-540

მაია კომლაძე (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289035

☎ (თბილისი): (+99532)2281623

ოთახი (ქუთაისი): B-107

ოთახი (თბილისი): C-540

სოფიო შარაბიძე (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289179

☎ (თბილისი): (+99532)2281511

ოთახი (ქუთაისი): C-203

ოთახი (თბილისი): C-533

ხატია ხოსიაშვილი (შტატგარეშე მოსამსახურე)