სტრუქტურა დებულება

ივერი ახალბედაშვილი (კომიტეტის აპარატის უფროსი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281309

ოთახი (თბილისი): C-334

მარიამ ტყეშელაშვილი (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): + 995(322)281373

ოთახი (თბილისი): C-336

სოფიკო კოკაია (კომიტეტის თავმჯდომარის თანაშემწე)

☎ (თბილისი): (+99532)2281501

ოთახი (თბილისი): С-330

თაია არაბული (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281634

ოთახი (თბილისი): C-338

სიმონ უროტაძე (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281634

ოთახი (თბილისი): C-338

ნანო კორშია (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281501

ოთახი (თბილისი): C-330

ირმა ქიტიაშვილი (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281634

ოთახი (თბილისი): C-338