სტრუქტურა დებულება

ივერი ახალბედაშვილი (კომიტეტის აპარატის უფროსი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289025

☎ (თბილისი): (+99532)2281309

ოთახი (ქუთაისი): B-007

ოთახი (თბილისი): C-334

რუსუდან ქუთათელაძე (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289025

☎ (თბილისი): (+99532)2281373

ოთახი (ქუთაისი): B-007

ოთახი (თბილისი): C-336

სოფიკო კოკაია (კომიტეტის თავმჯდომარის თანაშემწე)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289177

☎ (თბილისი): (+99532)2281653

ოთახი (ქუთაისი): B-007

ოთახი (თბილისი): B-409

თაია არაბული (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289025

☎ (თბილისი): (+99532)2281634

ოთახი (ქუთაისი): B-007

ოთახი (თბილისი): C-338

გიორგი მარჩილიძე (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289025

☎ (თბილისი): (+99532)2281373

ოთახი (ქუთაისი): B-007

ოთახი (თბილისი): C-336

სიმონ უროტაძე (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289025

☎ (თბილისი): (+99532)2281634

ოთახი (ქუთაისი): B-007

ოთახი (თბილისი): C-338

ირმა ქიტიაშვილი (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289025

☎ (თბილისი): (+99532)2281634

ოთახი (ქუთაისი): B-007

ოთახი (თბილისი): C-338

ნანო კორშია (შტატგარეშე მოსამსახურე)

ცირა ჟორჟოლიანი (შტატგარეშე მოსამსახურე)

☎ (თბილისი): (+99532)2281201